Střešní okna

Naši pracovníci jsou vyškoleni od výrobců oken Velux i Roto. Ve spolupráci s těmito výrobci jsme schopni vyřešit i nestandardní úkoly pokud jde o rozměry i umístění střešních oken.

Oplechování fasád

Vlastníme autorizační osvědčení pro montáž fasádních systémů Rheinzink a Prefa

Inženýrská činnost

V souvislosti se střešním pláštěm jsme schopni zajistit ve spolupráci se
spolupracujícími odbornými firmami:

  • provedení tesařských konstrukcí vč. statického posouzení
  • výrobu a zabudování do střechy ateliérových oken vč. izolačního zasklení
  • instalaci topných kabelů do lůžkových žlabů
  • demontáž krytin obsahujících azbest certifikovanou firmou a ekologická likvidace suti s azbestem dle platných předpisů
  • zámečnické prvky na střeše
  • zednické práce na střeše
  • potřebné lešení nebo závěsné lávky
  • horolezecké práce z lana

Nadkrokevní tepelné izolace

Zvyšování nároků na tepelnou izolaci objektů se stále častěji řeší použitím nadkrokevní tepelné izolace. Provedeme odbornou montáž dle předpisů výrobců těchto izolačních systémů, např. Bauder.

Difúzní folie

Nezbytnou součástí skladby střešního pláště je pojistná difúzní folie. Dle nové terminologie – Doplňková hydroizolační vrstva (DHV). Dodáváme a odborně montujeme výrobky firem Dörken, Tyvek, Bramac, Tondach, Ergo a dalších. Navrhneme třídu těsnosti DHV dle typu krytiny, sklonu střechy a tzv. zvýšených požadavků (ZV) na fungování krytiny.

Sněhové zachytače

Provedeme návrh typů a rozmístění sněhových zachytačů s ohledem na členitost střechy, sklon, orientaci na světové strany a hlavně příslušnou sněhovou oblast. Běžná je dodatečná instalace do hotových střech i montáž zároveň s pokládkou nové střešní krytiny.

Solární kolektory

Nainstalujeme na střešní plášť solární kolektory, jak zapuštěné do úrovně střešní krytiny, tak umístěné nad střešní rovinou.

Hromosvody

Nabízené práce doplňuje montáž hromosvodu z materiálů měď, hliník, nerez i pozink. Jedná se o rozvod po střeše, montáž svodů (i horolezeckou technikou), uzemnění dle zemních podmínek i zajištění revizní zprávy.