V čele společnosti jsou dva zakladatelé – společníci (oba jednatelé) ing. Igor Nekolný a Miroslav Žofák (zakládající společník Václav Vykus v roce 2018 po dohodě vystoupil z firmy a odešel do důchodu). Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 26535 a vlastní živnostenské listy na tyto předměty podnikání:

  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování ( č. autorizace ČKAIT 6529- Ing. I. Nekolný)
  • klempířství
  • pokrývačství, tesařství
  • zednictví
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

KLIPS s.r.o. vznikla zač. r. 1994 oddělením střediska specializujícího se na střechy od stavební firmy. Všichni spolumajitelé pracují od začátku své pracovní kariéry v oboru.

Filozofie firmy je založena na kombinaci vlastní výroby klempířských prvků a následné montáži střešních plášťů pomocí odborníků na jednotlivá řemesla. Zvláštní důraz klademe na průběžné zdokonalování v oboru a seznamování se s novými technologiemi.

Za 30 let fungování společnosti jsme realizovali nespočet střešních plášťů od rodinných domků po rozsáhlé rekonstrukce budov a to pro poměrně stálý okruh investorů a hlavních dodavatelů staveb. Snažíme se získat renomé firmy, která dokáže realizovat jak jednoduchou malou zakázku, tak složitou rekonstrukci v památkově chráněné oblasti, kde je třeba spolupracovat na technologii provádění a projevit řemeslné zkušenosti s ohledem na okolní konstrukce a objekty s ohledem na umístění stavby. O správně nastoupené cestě nás přesvědčuje opakovaný zájem našich zákazníků.

Spolupráce s investory spočívá v první fázi v posouzení stávajícího stavu, resp. projektové dokumentace a dále v cenové kalkulaci na dohodnuté technologie. V případě přijetí nabídkového rozpočtu následuje návrh smlouvy o dílo a po podpisu dohodnuté verze smlouvy pak vlastní realizace díla. Samozřejmostí je písemné předání hotového díla objednateli bez vad a nedodělků.

Klips s.r.o. je zakládajícím členem Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů a členem klubu „Rheinzink – kvalitní klempířství“, kde jsme několikrát dosáhli na certifikaci pěti hvězd.

Ing. Igor Nekolný je jeden z kolektivu autorů Pravidel Pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí vydaných r. 2020 CKPT.